Balans in je Leven

'Geest, lichaam en ziel weer in evenwicht'

Aanvullend kan Personal Coaching worden aangeboden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun leven (weer) in balans te krijgen. 

OttoJagerCoaching werkt hierin volgens het TotalBalance-concept. Aan de hand van een werkboek gaan we samen met je aan de slag.

Een TotalBalance-coach behandelt de mens als één geheel, waarbij zowel de geest, als het lichaam en de ziel centraal staan. Naar aanleiding van vijf leidende thema's wordt gekeken op welk gebied van je leven er nog verbetering nodig of wenselijk is. De methode waarvan gebruik gemaakt wordt, is ontwikkeld door Carianne Ros en gebaseerd op therapie, coaching en pastoraat.

Bekijk de site van TotalBalance voor meer informatie https://www.totalbalance.nl

Otto Jager - Balans in je Leven -