Visie en Waarden

‘Benut de kracht van je talent!’

OttoJagerCoaching staat volledig in het teken van: 'benut de kracht van je talent!' Als mensen gaan acteren vanuit hun talenten, dan handelen ze vanuit hun kracht. De mensen zelf, maar uiteraard ook hun prestaties en resultaten zullen sterk verbeteren als ze in hun kracht komen. In het coachingstraject staat het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal. Vertrouwen, integriteit, luisteren maar ook humor zijn de sleutelwoorden om het unieke van elk mens te achterhalen.

De eerste letters van de kernwaarden van OttoJagerCoaching vormen het woord URIA en dat staat voor:

Uniciteit - Elk mens is uniek en elk mens heeft talenten gekregen. Wij zijn gemaakt om iets met onze talenten te doen. Het inzetten en het daarbij uitgaan van die talenten is heel mooi en opbouwend.

Respect - Met respect omgaan met de ander is belangrijk. De ander altijd in zijn of haar waarde laten, te accepteren en niet te veroordelen. Dat geeft een vertrouwde sfeer met openheid.

Integriteit - Open en eerlijk zijn, is een voorwaarde in het handelen van OttoJagerCoaching. Mensen helpen met het vergroten van hun zelfinzicht en acceptatie van wie ze zijn en waar ze staan.

Aandacht - Elk mens bloeit op door het krijgen van aandacht. Gerichte en oprechte aandacht, door te helpen en te begeleiden, door aan te moedigen en te troosten, door betrokkenheid en door empatisch te handelen en te reageren.