DISC

'Hoogste betrouwbaarheid uit NL onderzoek'

OttoJagerCoaching is Persolog DISC gelicentieerd. Tevens is er een licentie voor Stress-Management.

DISC is een Persoonlijkheidsmodel, dat je enorm helpt om je sterke punten beter te benutten en met een plan van aanpak te werken aan je verbeterpunten. Een uitgebreid rapport, dat wordt samengesteld op basis van een beperkte vragenlijst, maakt onderdeel uit van het DISC-profiel. Met dit profiel heb je een heel krachtig instrument in handen. De profielen helpen mensen zichzelf en anderen beter te begrijpen, gemakkelijker de juiste werkplek te vinden, hun sociale competenties te trainen en hun effectiviteit te vergroten. 

De licentie voor Persolog Stressprofiel bestaat uit verschillende gedeelten. Het 1e deel bestaat uit een vragenlijst om vast te stellen welke van de 11 stressoren de meeste invloed hebben op de stressbeleving in de werkomgeving (met daarnaast een mogelijkheid dit ook te doen in de privésfeer). Het 2e gedeelte bestaat uit een korte vragenlijst waarvan de antwoorden bepalend zijn voor het persoonlijke stressgedrag. De uitslag geeft daarnaast ook aansluitende persoonlijke informatie hoe je daar constructief mee om kunt gaan. Er worden coping strategieën voor de korte en de lange termijn aangeboden.