De OJC-factor

'Met focus naar je doel!'

De insteek van OttoJagerCoaching is om door coaching, mensen in hun kracht te zetten en ze hun talenten beter te laten benutten. Daarbij wordt de OJC-Factor ingezet.

De OJC-Factor gaat uit van:

1. Het unieke van elk mens; een belangrijk uitgangspunt en samen gaan we je unieke kwaliteiten en je unieke mogelijkheden ontdekken en inzetten.

2. Ieders ontvangen talenten; samen gaan we op zoek naar waar iemand sterk in is en vervolgens zullen deze talenten leidend zijn in je werk (en mogelijk in privéleven), individueel en in teamverband.

3. Luisteren; niet 'inpraten' op de ander, maar door aandachtig te luisteren en de juiste vragen te stellen, daardoor kan de ander geholpen worden in zijn/haar ontdekkingstocht en/of het team op een hoger niveau gebracht worden.

4. Vertrouwen geven; vertrouwen geven is een essentiële factor in het slagen of niet slagen van een ontplooiing, initiatief of activiteit en door oprecht vertrouwen te geven, wordt het onmogelijk geachte mogelijk.

5. Opbouwende feedback; door terugkoppeling te geven van hetgeen je hoort en ziet, wordt de ander geholpen om daar concreet mee aan de slag te gaan, want het zijn vaak de details die beslissend zijn of 'de bal op de paal gaat of in de goal'.

6. Humor; humor doet wonderen met de ander. Een moment van spanning wordt dan gemakkelijk doorbroken, waardoor een optimaler resultaat behaald wordt.

7. Lange-termijn-relaties; het gaat niet om het snelle succes of om onnodig lang personen te begeleiden, maar het gaat in het leven om duurzame relaties.